Werken aan Nederlands

''Elke leerling verdient lesmateriaal

op het juiste niveau!''

Werken aan Nederlands

lesmateriaal voor VSO
en Praktijkonderwijs

Werken aan…  is een initiatief van vier auteurs die zelf dagelijks op de werkvloer van het VSO
en het Praktijkonderwijs te vinden zijn! 


Het lesmateriaal van 'Werken aan Nederlands' ondersteunt scholen in het aanbrengen van structuur binnen de leerlijnen en differentiatie
in de les. Het lesmateriaal wordt ontwikkeld op drie niveaus.


Door het gebruik van concrete en alledaagse contexten sluiten theorie en praktijk goed op elkaar aan.

modulaire opzet

Met Werken aan Nederlands kan planmatig en opbrengstgericht gewerkt worden. De leerstof is geclusterd in modules. Hierdoor kan er gericht gewerkt worden aan specifieke leerdoelen.


Dit maakt differentiatie binnen de groep eenvoudiger en overzichtelijker. De leerlijn Nederlands wordt zo stap voor stap opgebouwd. Het is mogelijk om binnen de groep het lesmateriaal van verschillende niveaus te combineren. 

de lay-out

Al onze vakgebieden (Nederlands, Rekenen, Engels en Stage & Loopbaan) maken gebruik van dezelfde, herkenbare, lay-out. Dit werkt voor de leerling én de docent prettig. 


De lay-out is afgestemd op de leeftijd van ongeveer 12 tot 20 jaar. Ons lesmateriaal kenmerkt zich door een rustige bladspiegel, functioneel kleurgebruik, géén kinderachtige plaatjes en zo eenvoudig mogelijke taal. 


Daarnaast wordt er bij alle vakken gebruik gemaakt van herkenbare contexten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Hierdoor is het voor de leerling gemakkelijker om de kennis van verschillende vakken te integreren. 

praktisch | concreet | effectief

drie niveaus

het LVS

de ontwikkelaars

1A

aanvankelijk niveau

Het 1A-lesmateriaal is ontwikkeld voor leerlingen die op aanvankelijk niveau lezen
en schrijven. De aard van de opdrachten is voornamelijk handelend. De 1A- leerdoelen corresponderen met de leerlijnen binnen het ZML-onderwijs.

1P

 praktisch niveau

Leerlingen die met het praktische 1P-materiaal werken zijn in de mogelijkheid om onderdelen van de 1F-referentiekaders te behalen, mits de opdrachten praktisch en concreet zijn.
De 1P-doelen richten zich op zelfstrandigheid en zelfredzaamheid.

1F

fundamenteel niveau

Het fundamentele lesmateriaal draagt bij aan goed voorbereid uitstromen naar een werkplek
of vervolgonderwijs. In het 1F-lesmateriaal worden alle doelen binnen de fundamentele referentiekaders (1F) met behulp van dagelijkse contexten aangeboden.

 

Het digitale LVS van ‘Werken aan…’
is een webbased applicatie waarin u alle opbrengsten van uw leerlingen registreert.

In het LVS bevinden zich alle gegevens van Werken aan Rekenen, Nederlands, Engels en Stage & Loopbaan.


U kunt de gegevens van de begintoetsen eenvoudig invoeren. Vervolgens bepaalt het LVS welke modules een leerling reeds beheerst en aan welke modules een leerling nog kan werken. Alle leeropbrengsten kunt u registreren in het module-LVS.

Als docenten VSO en praktijkonderwijs vinden wij elkaar in onze gedeelde visie op leren.
Ons hart ligt bij leerlingen waarbij leren vaak niet vanzelf gaat. In 2012 hebben we onze krachten gebundeld.


Samen ontwikkelen wij  lesmateriaal dat onze visie op rekenen, Nederlands, Engels en loopbaanontwikkeling in het VSO en Praktijkonderwijs weerspiegelt.