Werken aan Nederlands

Lesmateriaal 1F (fundamenteel)


'Het fundamentele lesmateriaal van werken aan Nederlands draagt bij aan goed voorbereid uitstromen naar een werkplek of vervolgonderwijs.'

De kenmerken van het 1F-lesmateriaal:

  • Betekenisvolle opdrachten die passen bij de belevingswereld
  • Eenvoudige taal
  • Een rustige bladspiegel 
  • De afbeeldingen passen bij de leeftijdscategorie 12 tot 20 jaar
  • De 1F- leerdoelen sluiten aan bij fundamenteel lees- en schrijfonderwijs en bereiden voor op uitstromen naar arbeid of vervolgonderwijs. Het lesmateriaal van 1F blijft in ontwikkeling. Het lesmateriaal bestaat uit verschillende modules. Van de modules die uitgebracht zijn kunt u een aantal voorbeelden zien.
Klik op het blokje voor meer informatie over betreffende module. >