Werken aan Nederlands

1P– Spelling 1

In deze module leert de leerling op praktische wijze woorden als pen (mkm), maan (mkkm),
fijn (tweetekenklank), stap (mmkm), sport (mmkmm), welk (stomme /e/ tussenklank) en struik (mmmkkm) spellen. 


Werkboek: 61 pagina’s fullcolour

Spelling binnenwerk 1
Spelling binnenwerk 2
Spelling binnenwerk 3
Spelling binnenwerk 4
Spelling binnenwerk 5
Spelling binnenwerk 6
1P Spelling 1 LM

 Klik op het

  lesmateriaal 

1P - Spelling 2

In deze module leert de leerling op praktische wijze woorden met sch- en schr, eindigend op -ng en -nk, dubbelklanken, verkleinwoorden op -je en -tje en woorden die beginnen met
be- en ge-. 

► Werkboek: 67 pagina’s fullcolour

1P SP2 LM 3
1P SP2 LM 2
1P SP2 LM 4
1P SP2 LM 5
1P SP2 LM 6
1P SP2 LM 1 s

 Klik op het

  lesmateriaal 

1P– Spelling 3
In deze module leert de leerling op praktische wijze woorden met /ij/, /ei/, eindigend op -aai, -ooi, en -oei, eenvoudige samenstellingen, woorden eindigend op -eer, -oor en -eur en zelfstandige naamwoorden die eindigen op -d. 

► Werkboek: 67 pagina’s fullcolour


LM 4 1PSP3
LM 3 1PSP3
LM 2 1PSP3
LM 5 1PSP3
LM 6 1PSP3
LM 1 1PSP3

 Klik op het

  lesmateriaal 

1P – Schrijven 1 - contact
In deze module leerling de leerling: de seizoenen, de maanden van het jaar, noteren van een verjaardag en datumnotatie, afspraken noteren in een agenda, persoonsgegevens op een envelop schrijven, herkennen van soorten briefkaarten (verjaardag, geboorte, vakantie, condoleance, rijbewijs, etc.), en het invullen van een uitnodiging. 


► Werkboek: 51 pagina’s fullcolour


1A 1P 1F Spelling buffelwerk spellingcategorieen LM 2
1A 1P 1F Spelling buffelwerk spellingcategorieen LM 3
1A 1P 1F Spelling buffelwerk spellingcategorieen LM 4
1A 1P 1F Spelling buffelwerk spellingcategorieen LM 1
Schrijven 1 binnenwerk 2
Schrijven 1 binnenwerk 1
Schrijven 1 binnenwerk 3
Schrijven 1 binnenwerk 4
Schrijven 1 binnenwerk 6
Schrijven 1 LM voorkant

 Klik op het

  lesmateriaal 

 Klik op het

  lesmateriaal 

1P - Spellingcategorieën 
Onderhoudsmodule voor eerder opgedane spellingvaardigheden.Dit lesmateriaal is te gebruiken in combinatie met lesmateriaal van niveau 1F-1P en 1A. De leerling verzamelt woorden in 53 verschillende spelling-categorieën. De moeilijkheidsgraad van de woorden kan worden aangepast aan het spellingniveau van de leerling. Dit lesmateriaal kan worden ingezet als buffelwerkmateriaal op alle niveaus.


► Werkboek: 68 pagina’s fullcolour


1P – Schrijven 2 - formulieren

In deze module leert de leerling o.a. soorten formulieren herkennen, een tijdvak herkennen (maand, kwartaal en jaar), persoonsgegevens noteren, een analoge en digitale datum noteren, het omcirkelen, doorhalen en aankruisen van informatie op een formulier.

► Werkboek: 53 pagina’s fullcolour


1PSCHR2 LM 8
1PSCHR2 LM 7
1PSCHR2 LM 3
1PSCHR2 LM 4
1PSCHR2 LM 5
1PSCHR2 LM 6
1PSCHR2 LM2
1PSCHR2 LM 1

 Klik op het

  lesmateriaal 

1P - Woordenschat 1 - gereedschap

In de module ‘Woordenschat 1 - gereedschap’ leert de leerling gereedschappen kennen die gebruikt worden bij de vakken groen, zorg en welzijn, techniek en horeca / koken. De leerling leert hoe het gereedschap heet en hoe het gebruikt wordt. 

Oefen de woorden uit deze module met
XL Memory - gereedschap


► Werkboek: 62 pagina’s fullcolour


1P Woordenschat 1 binnenwerk 1
1P Woordenschat 1 binnenwerk 7
1P Woordenschat 1 binnenwerk 8
1P Woordenschat 1 binnenwerk 9
1P Woordenschat 1 binnenwerk 10
1P Woordenschat 1 binnenwerk 3
1P Woordenschat 1 binnenwerk 4
1P Woordenschat 1 binnenwerk 5
1P Woordenschat 1 binnenwerk 6
Memory XL
Schrijven 1 LM voorkant

 Klik op het

  lesmateriaal 

1P – Woordenschat 2 - wonen

In de module ‘Woordenschat 2 - wonen’ richten we ons op de basiskennis woordenschat die nodig is binnen de woonsituatie of voor op de (beschermde) werkplek. In de module worden de volgende thema’s behandeld: het huis, de woonkamer,
de keuken, de slaapkamer, de badkamer / het toilet en rondom het huis .

Oefen de woorden uit deze module met
XL Memory - wonen. 


► Werkboek:  57 pagina’s fullcolour


1PWS2 Binnenwerk 2
1PWS2 Binnenwerk 8
1PWS2
1PWS2 Binnenwerk 1
1PWS2 Binnenwerk 4
1PWS2 Binnenwerk 5
1PWS2 Binnenwerk 6
1PWS2 Binnenwerk 7
1PWS2  LM Woordenschat 2
359570189

 Klik op het

  lesmateriaal 

1P– Toegepast lezen 

In de modules 'Toegepast lezen' oefent de leerling begrijpend leessituaties in een dagelijkse contexten. In deze module leert de leerling alfabetiseren en informatie, ivoedingsetiketten interpreteren en informatie halen uit recepten, menu’s en medische bijsluiters.


► Werkboek: 57 pagina’s fullcolour


1P TL  LM 5
1P TL  LM 2
1P TL  LM 4
1P TL  LM 11
1P TL  LM 7
1P TL  LM 9
1P TL LM 1

 Klik op het

  lesmateriaal 

1P– Zinnen maken

In de module ‘zinnen maken’ richten we ons op de basisvaardigheden die nodig zijn voor het opbouwen van een goede zin:
een lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en een werkwoord.
De leerling leert op een zeer praktische manier correcte zinnen van vier woorden (of meer) te
maken.


Werkboek: 55  pagina’s fullcolour

 Klik op het

  lesmateriaal 

1P– Leestekens

In deze module leert de leerling op praktische wijze de volgende leesteken toepassen: hoofdletter, punt, vraagteken en uitroepteken.


Werkboek: 42 pagina’s fullcolour

 Klik op het

  lesmateriaal 

1P - Presenteren

In deze module leert de leerling zichzelf met behulp van zeven opdrachten te presenteren: presenteer jezelf, je favoriete sport, je woonplaats, een beroep, je favoriete dier en je school. De toetsen van de module zijn verwerkt in het lesmateriaal in de vorm van beoordelingsformulieren. 


► Werkboek: 45 pagina’s fullcolour

1P Pres LM 2
1P Pres LM 3
1P Pres LM 4
1P Pres LM 5
1P Pres LM 6
1P Pres LM 1

 Klik op het

  lesmateriaal