Werken aan Nederlands

DE BEGINTOETS

De begintoets is een hulpmiddel om het startniveau van
een leerling te bepalen en om hiaten in de ontwikkeling van
de leerling op te sporen.

De begintoets bestaat uit opdrachten die representatief zijn voor het lesmateriaal. Met behulp van de begintoets kunt u eenvoudig een leerlijn samenstellen die past bij de leerbehoefte van iedere leerling. 

De begintoets wordt afgenomen met behulp van een toetsboekje.
De docent kan de scores in het LVS invoeren. Het systeem rekent uit of een leerling een onderdeel beheerst.


Wij hanteren bij alle toetsen een 80%-norm. 

VOORBEREIDING VAN DE BEGINTOETS


Wilt u de begintoets inzetten om het startniveau van de leerling te bepalen? Bekijk dan per individuele leerling welke begintoets het meest voor de hand ligt om af te nemen. Grofweg kan de volgende indeling gemaakt worden:

1A: geen begintoets (DLE < 10)

1P: geschikt voor leerlingen met een DLE van 10 -25

1F: geschikt voor leerlingen met een DLE van 25-60

Aanvullende manieren om het startniveau van de leerlingen te bepalen zijn:
■  observaties van de leerkracht
■  aanmeldgegevens
■  methode-onafhankelijke toetsen
    (uit het verleden)


DE BEGINTOETS


is een hulpmiddel om het startniveau van
de leerling te bepalen

en géén afrekenmodel!