Werken aan Nederlands

LVS docent 

Als docent krijgt u eenvoudig en op verschillende niveaus inzicht in de resultaten van de leerling.


 1. Begintoets-LVS
     ►  De leerling maakt de juiste begintoets in het toetsboekje, de docent scoort de opbrengst in het LVS.
     ► Het systeem geeft aan of de leerling een module beheerst (> 80% score)
     ► U kunt de resultaten filteren op groepsniveau, leerlingniveau en moduleniveau
     ► Aan de hand van de begintoetsgegevens plant u de leerlijn


 2. Het module- LVS

    ► De leerling werkt aan de modules die de docent aan de hand van de begintoets heeft ingepland
    ► De docent volgt de leeropbrengst gedurende het werken aan een module.
    ► Aan elk hoofdstuk kan een status worden toegekend:

       

   • gepland
   • mee bezig
   • niet gelukt
   • gewenst
   • hulp
   • certificaat


           ► De leerling kan ter afsluiting van een module een moduletoets maken.
           ► De leerling kan een certificaat voor de betreffende module ontvangen. 
               In het LVS is er ruimte om de datum van de certificering vast te leggen. 

 

    3. Rapportagemodule

          ► Met behulp van de rapportagemodule kunt u alle ingevoerde reusltaten filtenen.
              U krijgt in één oogopslag de status per module, per leerling of een groep.