Werken aan Nederlands

De mogelijkheden van het digitale LVS


Het digitale LVS is een gebruiksvriendelijk leerlingvolgsysteem voor de vakken Werken aan Nederlands, Werken aan Rekenen, Werken aan Engels en Werken aan Stage & loopbaan.


Voor het registreren van de leeropbrengst en het zichtbaar maken van het leerrendement van iedere leerling is het zeer raadzaam om gebruik te maken van ons LVS.


Zeker als u ook van plan bent om aan de hand van onze begintoets (nulmeting) te gaan werken. De begintoets is een onmisbare tool is bij opbrengstgericht werken en het vormgeven van passend- en opbrengstgericht onderwijs.

De begintoets

De begintoets is een hulpmiddel om het startniveau
van de leerling te bepalen en om hiaten in
de ontwikkeling van de leerling op te sporen.


De begintoets bestaat uit opdrachten die
representatief zijn voor het lesmateriaal.

LVS docent

Met behulp van het digitiale leerlingvolgsysteem heeft de docent het startniveau, de leerlijn én
de leeropbrengst van indivuduele leerlingen overzichtelijk  in beeld. 

LVS leerling 

Betrek de leerling en bij het eigen leerproces door de leeropbrengst te bespreken en te verwerken in
het OPP.