Werken aan Nederlands

Opbrengstgericht werken is een cyclisch proces 

1

2

3

4

5

Neem een begintoets af bij de leerling het het startniveau te bepalen en eventuele hiaten
in de ontwikkeling op te sporen.


Voer de gegevens van de begintoets in het digitale LVS in. 

Plan aan de hand van de begintoetsscore welke modules u aan de leerling gaat aanbieden.

Werk uit de geselecteerde modules.
Neem de moduletoets af.


Registreer de opbrengst.